Vermeulen & Cliquet

Partners van mensen met autisme

Workshop voor partners van mensen met het syndroom van Asperger, hoogfunctionerend autisme of pdd-nos.

In een relatie waar een vorm van autisme een rol speelt, komen twee werelden van verschil bij elkaar waarin vaak de volgende thema’s zichtbaar worden:

Workshop voor partners van mensen met het syndroom van Asperger, hoogfunctionerend autisme of pdd-nos.

onbegrip, niet geloofd worden, niet gezien worden, gebrek aan emotionele wederkerigheid, psychische en fysieke klachten, ongenoegen over de seksuele relatie en het zelden kunnen komen tot een oplossing van  problemen.

Vaak zijn de partners zorgzame types die in deze specifieke relatie hun eigenwaarde verliezen. Ze beginnen te twijfelen aan zichzelf en vaak wordt schaamte thema.  Na verloop van tijd herkennen ze zichzelf niet meer en komen in een isolement.

Vanuit deze problematiek, die vaak onzichtbaar is voor de buitenwereld,  is er vaak behoefte aan contact met lotgenoten.

In deze workshop wordt in een groep van min 8 tot max 12 partners van mensen met een vorm van autisme aandacht geschonken aan de  specifieke  problematiek waar de partner mee te maken krijgt.

De workshop heeft o.a. als doel:

 • nu eens aandacht voor mezelf
 • waar sta ik en waar wil ik heen?
 • lotgenoten ontmoeten
 • ervaringen uitwisselen
 • gehoord en geloofd worden
 • erkenning en herkenning
 • gewaarzijn ontwikkelen

 

Thema’s die o.a. aan bod kunnen komen:

 • leven in een relatie / gezin waarin autisme een rol speelt
 • wat kan er evolueren, wat niet
 • hoe kan ik er beter mee omgaan
 • wat is mijn rol of aandeel in de relatie
 • seksualiteit
 • hoe leg ik het uit aan de kinderen
 • wel of geen diagnose
 • aan wie vertel ik het
 • wat maakt dat ik voor mijn man gekozen heb
 • klachten en gevolgen
 • opvoedingsverschillen t.a.v. de kinderen
 • het isolement
 • hoe kan ik vormgeven aan mijn behoefte

 

Voor wie?

Deze workshop richt zich tot:

 • vrouwen met een minimum leeftijd van 23 jaar
 • vrouwen die een partner hebben bij wie al dan niet een diagnose is gesteld
 • voor vrouwen die gescheiden zijn van een partner met een autisme spectrum  stoornis
 • voor vrouwen die dagelijks zorg verlenen aan een volwassen kind of familielid met een autisme spectrum stoornis


Door wie?

De workshop wordt gegeven door Kate Cliquet. Kate studeerde Gezinsweten-schappen en volgde daarna een opleiding tot gestalttherapeute en is erkend lid van de NVAGT.

Kate is Vlaamse en woont en werkt sinds 2005 als gestalt- en relatietherapeute in Nijmegen - Nederland.

Door haar werk als relatietherapeute verdiept ze zich in de problematiek van relaties waarin autisme een rol speelt. Ze volgde o.a. bijscholing bij Maxine Aston (UK, specialiste op het gebied van Asperger relaties) en Henk Walder (relatietherapeut centrum voor autisme Leiden).

Waar en wanneer?

De workshop wordt zowel in Vlaanderen als in  Nederland georganiseerd.  Bij de keuze van de locaties is rekening gehouden met de privacy van de deelnemers. M.a.w. er gaan geen andere workshops door op hetzelfde moment. 

Vlaanderen:

Twee zaterdagen van 10 tot 17 u   

In 2016 nog geen datum bekend in Belgie

Locatie:
Fabriekstraat 13
1745 Opwijk – Vlaams-Brabant  (10 min loopafstand van station)

prijs:  185 euro 

Inschrijving moet binnen zijn 1 week voor aanvang van de workshop.

 

Nederland:

Twee vrijdagen van 10 u tot 17 u  

13 en 20 mei 2016

Locatie:
Berg en Dalseweg 102
6522 BS Nijmegen

prijs: 195 euro 

De moet binnen zijn 1 maand voor de aanvang van de workshop. 

Schrijf u nu in!

Door ons lidmaatschap bij de NVAGT zijn we gehouden aan beroepsgeheim. Ondanks het feit dat de inhoud van de workshop niet strikt valt onder therapie, garanderen wij u wel discrete verwerking en behandeling van uw gegevens die bij ons terecht komen.

Omwille van de privacy van de deelnemers, hun partners en hun kinderen wordt door ons geen adressenlijst van deelnemers verspreid. De deelnemers bepalen tijdens de workshop zelf aan wie ze hun gegevens doorgeven. Bij aanvang van de cursus wordt met alle deelnemers afgesproken dat alle namen en verhalen binnen de groep blijven, ook na afloop van de workshop.

Waar en wanneer

Vlaanderen:   

Nog geen datum bekend.

prijs:  185 euro

Inschrijving moet binnen zijn 1 maand voor aanvang van de workshop.

 

Nederland: 

Vrijdag 13 en 20 mei 2016

prijs: 195 euro 

De inschrijving moet binnen zijn 1 week voor de aanvang van de workshop. 

Schrijf u nu in!

 
 

Berg en Dalseweg 102 | 6522 BS Nijmegen | telefoon 024-3224788