Vermeulen & Cliquet

Lezingen en trainingen

Lezing: Seksueel misbruik tussen kinderen  
Lezing: over gestalttherapie en haar toepassingsmogelijkheden
Praatgroep voor ouders van nieuw samengestelde gezinnen 

 


Lezing:

"Seksueel misbruik tussen kinderen is als een storm die over je heen komt."

Kate Cliquet

Doelgroep: scholen, ouderraad, instellingen, hulpverleners, artsen enz..

Deze lezing is opgebouwd uit 3 onderdelen: - de normale seksuele ontwikkeling bij kinderen - gedrag dat afwijkt van de normale ontwikkeling - seksueel misbruik tussen kinderen

In het derde deel wordt ingegaan op de oorzaken en gevolgen van seksueel misbruik tussen kinderen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van casussen.

Voor info: 024 322 47 88

 

Cursus voor leerkrachten (vier dagdelen)

"Help, een maatschappij vol seks!"

Kate Cliquet

In deze cursus komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

- normale seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten

- gedrag dat afwijkt van de normale seksuele ontwikkeling

- seksueel misbruik tussen kinderen en adolescenten

 

voor info: 024 322 47 88

 

Lezing:  Gestalttherapie en haar toepassingsmogelijkheden

Kate Cliquet en/of HArrie Vermeulen

Doelgroep: hulpverleners, artsen, opleidingsinstituten

Deze lezing omvat 2 onderdelen: - wat is gestalttherapie en waar komt het vandaan - gestalttherapie toegepast in individuele therapie, relatietherapie en therapie voor kinderen

Voor info: 024 322 47 88

 

Praatgroep voor ouders van nieuw samengestelde gezinnen.

Ouders van nieuw samengestelde gezinnen kunnen vaak in hun omgeving niet terecht met hun vragen en problemen. Ze voelen zich niet begrepen in hun complexe situatie en sommigen raken zelfs in een isolement. Ervaringen delen met anderen die in een gelijkaardige situatie zitten, kan steun geven. De groep wordt begeleid door een therapeut.

Wij organiseren een groep van zes bijeenkomsten op het moment dat drie stellen/ zes ouders zich hebben opgegeven.

In zo een cursus wordt aandacht besteed aan ieders verhaal, psycho-educatie, ervaringen uitwisselen en specifieke vragen van de deelnemers.

6 donderdagavonden van 19 u 30 tot 21 u 30.
Kostprijs: 30 euro per avond per persoon.
U kunt zich opgeven voor deze groepsbijeenkomsten door te bellen naar 024 322 47 88 of via onze website.

Hetzelfde programma kan ook georganiseerd worden voor ouders die niet in een groep willen of ouders die niet kunnen op donderdagavonden.
Zes bijeenkomsten van 1 uur – tijdstip af te spreken
Kostprijs 40 euro per persoon

 
 

Berg en Dalseweg 102 | 6522 BS Nijmegen | telefoon 024-3224788