Vermeulen & Cliquet

Individuele therapie na seksueel misbruik (Kate Cliquet)

Seksueel misbruik is elke handeling, met of zonder daadwerkelijk contact die seksueel grensoverschrijdend is, ongeacht de leeftijd. Een handeling is seksueel grensoverschrijdend als het slachtoffer dit zo beleeft of als bekend is dat deze handeling schade kan veroorzaken.

Seksueel misbruikSeksueel misbruik komt vaak voor. Het wordt gepleegd door zowel kinderen als volwassenen, door meisjes of jongens, door mannen of vrouwen. Als je seksueel misbruikt bent, kan dat diepgaande gevolgen voor je hebben op korte en/of lange termijn. Als slachtoffer kun je problemen krijgen op lichamelijk, psychisch, relationeel of sociaal gebied. Een verdere gezonde ontwikkeling wordt vaak afgeremd door de gedragingen van het slachtoffer als gevolg van het seksueel misbruik. Zowel het slachtoffer als de naaste omgeving kampen vaak met heftige emoties en vele vragen.

Als therapeut wil ik mogelijkheden bieden om slachtoffers van seksueel misbruik en mensen uit hun naaste omgeving te begeleiden bij hun verwerking.

Werkwijze na seksueel misbruik:
Vanuit de hier en nu situatie wordt gekeken wat er nodig is om verder te kunnen. Er is een verschil in aanpak bij cliënten die éénmalig seksueel geweld meemaakten en bij cliënten die langdurig seksueel misbruikt werden.

Kinderen en jeugdigen
“Wie kan ik nu nog vertrouwen?”
“Zal mama boos op me worden?”
“Mijn lichaam is vies, ik ben een lelijk kind....”

Aangepast aan de leeftijd van het kind (4 tot 18) proberen we via vertellen en gesprek, spel, beweging, schrijven en beeldend werk uiting en woorden te geven aan het verhaal en aan gevoelens van angst, pijn, onveiligheid, boosheid, verdriet, onmacht, het zich schuldig voelen, onzekerheid, verwarring, enz. Er is ook aandacht voor het beschadigde lichaam en het zelfbeeld. Voorlichting en preventie van herhaling van seksueel misbruik komen ook uitvoerig aan bod tijdens de therapie.

Ouders
“Is mijn kind misbruikt of niet?”
“Waarom heb ik het niet eerder gezien?”
“Waarom heeft mijn kind het niet eerder veteld?”
“Mag ik nu nog in de badkamer komen als mijn kind er is?”

Naast de therapie voor het kind wordt ook gewerkt met de ouders. Eigenlijk is het werk met de ouders een onderdeel van de behandeling voor het kind. Hun boosheid, verdriet en onmacht verdienen aandacht om op een constructieve manier hun kind te begeleiden en het misbruik op hun beurt een plek te kunnen geven.

Volwassenen
“Waarom durf ik er met niemand over te praten?”
“Kan het me morgen opnieuw gebeuren?”
“Hoe zal mijn partner reageren?”
“Zal ik ooit een partner hebben?”

Met volwassenen wordt geprobeerd via gesprek en lichaam-gewaarzijn-oefeningen het trauma te verwerken. In sommige situaties kan ook EMDR toegepast worden.

Verder wordt gekeken op welke manier het trauma het leven van de cliënt heeft bepaald, of nog steeds beďnvloedt, en welke langdurige gevolgen er zijn ontstaan.

 

Bijscholing op het gebied van seksueel misbruik:
“ Behandeling van jonge kinderen na seksueel misbruik”
Margreet Visser – Rino - Noord Holland

“ Seksueel misbruik van adolescenten: diagnostiek en behandeling van éénmalig seksueel geweld en langdurig seksueel misbruik.”
E.M. Verhees en I. Bicanic – Rino - Noord Holland

“ Incest en seksueel misbruik”
Greet Cassiers – Multi-di-mens

"ËMDR" tramabehandeling  - Alexander Bund

 
 

Berg en Dalseweg 102 | 6522 BS Nijmegen | telefoon 024-3224788