Vermeulen & Cliquet

Kindertherapie (Kate Cliquet)

Nkindertherapieet zoals volwassenen kunnen kinderen zich ook verdrietig, verlaten, boos, onzeker en gekwetst voelen, gestalttherapie voor kinderen kan dan helend zijn. Kinderen tonen hun emoties vaak heel lichamelijk aan hun omgeving. Ze krijgen plotseling lichamelijke klachten of hun gedrag verandert van de ene op de andere dag. Ze hebben er zelf geen verklaring voor. En alsof zoiets nog niet lastig genoeg is, ze krijgen een doosje pillen of een lager cijfer op school of niemand begrijpt waarom een kind bijvoorbeeld opeens alleen nog maar voor zich uitstaart.

Een kind kan ook een verlieservaring (scheiding, overlijden, verhuis) of een traumatische gebeurtenis (ongeval, geweld, seksueel misbruik) hebben meegemaakt. Herbelevingen, angst, nachtmerries belemmeren dan vaak de verdere ontwikkeling. Wanneer ouders en het kind er samen niet meer uitkomen, kan psychotherapie voor het kind een uitkomst bieden.

gestalttherapie voor kinderen

Niet het kind, maar de ouders kiezen ervoor om hun kind naar gestalttherapie te laten gaan. Gesprekken met de ouders vormen dan ook een onderdeel van de gestalttherapie voor het kind. Het kan ook voorkomen dat ouder en kind samen naar gestalttherapie komen.

Meestal is het een kortdurende psychotherapie waar vanuit verschillende behandelmethodes en aansluitend bij de belevingswereld van het kind een begeleiding op maat wordt gecreëerd. Vanuit de achtergronden die ik heb werk ik met kinderen en adolescenten rond de volgende thema’s:


  • Onverklaarbare lichamelijke klachten
  • Plotseling veranderend gedrag
  • Seksueel misbruik, incest of een vermoeden van
  • Verlies van een dierbaar persoon
  • Echtscheiding en nieuw samengesteld gezin
  • Traumaverwerking

 

Psychotherapie voor kinderen


Bijscholing voor gestalttherapie voor kinderen:
“Basisjaar antroposofie en jaarcursus antroposofische menskunde als basis van de pedagogie” Vrije Volkshogeschool Antwerpen. 

“Kind en gestalt” Multi-di-mens – Annemie Cassiers

“Familieopstellingen” Multi-di-mens – Greet Cassiers

“Nieuw samengestelde gezinnen” Leen Vanderplas

“ Behandeling van jonge kinderen na seksueel misbruik”
Margreet Visser – Rino - Noord Holland

“Seksueel misbruik van adolescenten: diagnostiek en behandeling van éénmailg seksueel geweld en langdurig seksueel misbruik.”
E.M. Verhees en I. Bicanic – Rino - Noord Holland

EMDR traumabehandeling. Alexander Bund – Bivt

 
 

Berg en Dalseweg 102 | 6522 BS Nijmegen | telefoon 024-3224788