Vermeulen & Cliquet

Arts en Gestalttherapeuten

Kate Cliquet, gestalttherapeute, studeerde klassieke gitaar aan het conservatorium en gaf daarna les in gitaar en algemene muziekleer aan kinderen en volwassenen. Na verloop van tijd werd het steeds duidelijker dat haar belangstelling meer uitging naar de mens achter de gitaar dan naar de gitaar en de muziek zelf en heeft ze zich ontwikkeld tot gestalttherapeute.

Kate studeerde Gezinswetenschappen in Brussel. Daar werd het gezin in al zijn aspecten belicht; sociaal, juridisch, economisch, psychologisch en pedagogisch, relaties tussen man en vrouw, het geheel van relaties binnen het gezin, kortom een contextuele benadering.

Vanuit deze context zocht Kate naar verdieping, een wens om de individuele mens te begeleiden in zijn specifieke context. Ze volgde een opleiding tot gestalttherapeute met een bijzondere belangstelling voor relatietherapie, problematische gezinssituaties, seksueel misbruik en incest, en traumaverwerking.

Lidmaatschappen:                                                               Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP),

Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en       gestalttheorie (NVAGT).    


Kate Cliquet - Gestalttherapeute

Kate heeft in haar leven gemerkt hoe belangrijk het is om de eigen weg te gaan; niet de weg van de ander. Een eigen weg kiezen sluit de ander niet uit. Dat is de kunst van het samen gaan.

Deze bijzondere weg neemt Kate mee in haar werk als gestalttherapeute

 
 

Berg en Dalseweg 102 | 6522 BS Nijmegen | telefoon 024-3224788