Vermeulen & Cliquet

EMDR traumabehandeling

EMDR Traumabehandeling

EMDR - TraumabehandelingEMDR is de afkorting van “Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. Het is een vorm van psychotherapie voor het verwerken van onprettige of traumatische ervaringen. Bij een EMDR behandeling worden de beide hersenhelften gestimuleerd door oogbewegingen of ritmische geluiden waardoor een verwerking van het trauma plaatsvindt. De grondlegger van deze vrij nieuwe therapie is de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Velen hebben bijgedragen om deze therapie verder te ontwikkelen; de effectiviteit ervan is wetenschappelijk bewezen.

EMDR traumabehandeling is geschikt voor mensen die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt waarvan zij nog steeds last hebben of gevolgen van ondervinden. Het kan gaan om éénmalig trauma zoals: verkrachting, een ongeval, geweldsmisdrijf, enz. Het kan ook gaan om gebeurtenissen die zich vaker hebben voorgedaan zoals: langdurig seksueel misbruik of incest, oorlogservaringen, pesten, vernedering enz.

Tijdens een EMDR behandeling wordt de cliënt gevraagd te denken aan de onverwerkte situatie. Tegelijkertijd luistert de cliënt naar steeds terugkerende ritmische tikjes via een koptelefoon. Hierdoor wordt het verwerkingsproces in de hersenen gestimuleerd. Tijdens een EMDR sessie wordt alles wat met de nare ervaring samenhangt, verwerkt. Er wordt niet ‘over’ de ervaringen gepraat. De therapeut begeleidt het hele proces. Door een EMDR behandeling kan de nare ervaring een nieuwe plek krijgen en kunnen de gevolgen van die nare ervaring zoals: post-traumatische stressstoornis, angst, nachtmerries, sombere gevoelens, schuldgevoelens, schaamtegevoelens enz verdwijnen.

 
 

Berg en Dalseweg 102 | 6522 BS Nijmegen | telefoon 024-3224788