Vermeulen & Cliquet

Teksten

Teksten:
Het XYZ van lichamelijke integriteit (B. Teeuwen)
Over seksueel misbruik (K. Cliquet)
Over zelfdoding na verkrachting
Afscheid van een dierbare cliŽnte
Over seksueel misbruik tussen kinderen
Relatietherapie met twee therapeuten
Waarom relatietherapie
Crisis binnen de relatie
Patronen binnen de relatie


Relatietherapie met twee therapeuten

(Harrie Vermeulen)

 

 

Het werken met twee therapeuten tijdens relatietherapie is voor Kate en mij een intensieve manier van werken waarbij de dynamiek tussen het paar snel helder en bevorderd kan worden. Een ander voordeel van werken met twee therapeuten, een man en een vrouw, is dat zowel de manier waarop mannen kijken als de manier waarop vrouwen kijken ten volle benut kan worden. En het voorkomt het risico dat een van de twee partners het gevoel krijgt dat de therapeut meer op de hand van de ander zou zijn. De therapeuten kunnen met andere woorden gemakkelijker meerzijdig partijdig blijven.

Als voordelen voor het werken met twee therapeuten noemen Greet Cassiers en Ernst Knijff:

  • In relaties zijn problematische gedragspatronen vaak twee maal heviger en dubbel zo rigide als bij individuen het geval is
  • Bij relationele problemen is vaak dubbel zoveel schroom om daarmee gezamenlijk aan de slag te gaan dan bij problemen van individuen
  • In relatietherapie moet men met twee keer zoveel familiaire en/of culturele achtergronden rekening houden dan in individuele therapie


Daarom vinden zij werken met twee therapeuten in relatietherapie comfortabeler voor de therapeuten; door mogelijk verschil in tegenoverdrachten twee maal efficiŽnter en door het gebruik van parallelproces milder en rechtstreekser.

Een bijkomend voordeel is dat door samen een therapeutenechtpaar te zijn, je je eigen relatie ook beter leert kennen. Het samen werken betekent dat je geconfronteerd wordt met elkaars zwakke en sterke kanten en hoe die op elkaar inwerken in een veld waar een cliŽntenpaar met problemen een onderdeel van is.

Relatietherapie met twee therapeuten is zeker niet voor een ieder een vanzelfsprekende keus. Alfons Vansteenwegen zegt in zijn boek ďHelpen bij partner-relatieproblemenĒ(2005): Co-therapie doen is moeilijk. Echt gelijkwaardige co-therapie vraagt veel tijd voor overleg. Twee therapeuten zijn wellicht niet twee maal zo efficiŽnt als ťťn therapeut maar wel twee keer zo duur. Een van de weerstanden bij co-therapie is dat de cliŽnten de co-therapeuten tegen elkaar uitspelen.

Parallelprocessen en veldfenomenen

We zijn altijd onderdeel van een veld en kunnen ons niet buiten, of los van het veld stellen (Daan van Praag, 1998). Zinker (1994, p.209) zegt het volgende over parallelprocessen: Een onderdeel van het observeren van een echtpaar is dat je je toestaat confluent te zijn met het systeem door op dezelfde manier te zitten, de stemmen te imiteren en dezelfde gevoelens toelaten zoals: benauwenis, boosheid, droefheid, opwinding enz..

Wanneer de co-therapeuten ieder confluent worden met een verschillend persoon van het echtpaar, zal de interactie tussen de twee therapeuten dikwijls gelijken op de interactie tussen de twee cliŽnten. Dat is materiaal dat verzameld is zonder  gewaarzijn. Wanneer men dat later gewaar wordt, erop gereflecteerd en er verantwoordelijkheid voor neemt, is het uiterst bruikbaar in de therapie. Je herkent het gedrag van het echtpaar, dat voorheen niet duidelijk was.

Er verschijnt een duidelijk patroon wanneer de co-therapeuten hun eigen gedrag onderzoeken en gewaar worden dat ze onbewust het systeem dat zij  begeleiden aan het spiegelen zijn. Bijvoorbeeld: wanneer de therapeuten, die gewoonlijk gemakkelijk met elkaar spreken, bemerken dat ze aarzelen en zich terughouden. Dan moeten ze in overweging nemen dat het een spiegelfenomeen is. Met andere woorden, dat het mogelijk gaat om een parallelproces.

Het is dus steeds van belang tijdens de therapiesessie te realiseren wat er in mijn relatie met Kate gebeurt en af te vragen welke betekenis  het heeft voor het cliŽntenpaar? Bijvoorbeeld ik registreer mijn nood tijdens de sessie  ďhet samen met Kate doenĒ, terwijl zij doet alsof ik er niet ben. Mijn vraag is dan: Wat zegt dat over het cliŽntenpaar?

Een ander velfenomeen is dat wat het echtpaar vermijdt,  zichtbaar wordt tussen de therapeuten. Bijvoorbeeld: ik voel de woede in mij opkomen als de man van een echtpaar de aantijgingen van zijn vrouw gelaten over zich heen laat gaan.

Literatuur

Praag van Daan.Gestalttherapie, Veld en existentie.Elsevier/De tijdstroom, 1998 Vansteenwegen Alfons.

 

 

Helpen bij partner relatieproblemen. Bohn Stafleu van Loghum, 2005

Zinker Joseph C.  In search of good form. A Gestalt Institute of Cleveland Publication, 1994

 
 

Berg en Dalseweg 102 | 6522 BS Nijmegen | telefoon 024-3224788