Vermeulen & Cliquet

Teksten

Teksten:
Het XYZ van lichamelijke integriteit (B. Teeuwen)
Over seksueel misbruik (K. Cliquet)
Over zelfdoding na verkrachting
Afscheid van een dierbare cliŽnte
Over seksueel misbruik tussen kinderen
Relatietherapie met twee therapeuten
Waarom relatietherapie
Crisis binnen de relatie
Patronen binnen de relatie


Afscheid van een dierbare cliŽnte

Zomer 2007: Ann-Sofie koos voor euthanasie, ze was 38 jaar.

 

ďAnn-Sofie, een vrouw als jij en ik.Ē

Ann-Sofie,
Hier lig je nu
In mijn gedachten onder een deken vol witte rozen
Heel ongewoon: geen dienst, geen brief, geen kaartje
Juist daarom zo bijzonder Ė we weten voor wie je het op die manier doet.

 

Ann-Sofie, een kind als jij en ik.

Je was nog niet geboren toen je reeds de twijfel voelde
De twijfel bij je moeder
De twijfel tussen leven en dood
Dit werd een thema in jouw leven
Het betekende voor jou de oorzaak van je dood.

ĎJijí leefde bij je moeder
Je ďhadĒ een vader, met de klemtoon op verleden tijd.
Je kreeg een stiefvader.
Hij tekende je leven
en jij werd niet geloofd.

 

Ann-Sofie, een moeder als jij en ik.

Vastberaden ging je weg van thuis.
Je was 17 en hunkerde naar warmte
En wat je krijgen wou, moest nu wel geven worden.
Je werd moeder van een dochter
Een levensdoel om voor te gaan.

Een huwelijk, een scheiding, een ziekte, je kon niet worden wie je eigenlijk bent.
En langzaamaan kwam de verwarring
Vaak was je kind van je dochter
dan weer moeder van je kind.
Er was zo weinig grond om dit allemaal te dragen.

 

Ann-Sofie, een vrouw als jij en ik.

Je wou geen leven tussen zieken en terminalen
Je wou niet alleen maar kijken naar hoe anderen konden leven
Je wou een thuis zijn voor je dochter
Je wou mooi zijn en vol betekenis voor iedereen om je heen.
Het leven betekende voor jou zoveel meer dan de manier waarop het zich bij jou aandiende.

Je voelde je vaak in de steek gelaten door jouw familie en de maatschappij
Niet gezien in je diepste verlangen en pijn tot op je laatste dag
Erger nog, je ervoer het als een straf
Dit uitte zich in wantrouwen, eenzaamheid en onhebbelijkheden.
Jouw pijn zat zoveel dieper dan die tumor in je hoofd.

Samen met Evelien en een hand vol mensen
Konden we enkel de kleine dingen voor je doen.
En net in het bij je zijn
Zag ik de grond van je talenten
Met mondjesmaat liet je ook wat van je humor zien.

Door de zee voelde jij je gedragen
Het liefste wou je met haar mee .... en in je laatste levensmaanden
Kon ik getuige zijn van een gemeende mildheid naar Martijn,
een terechte zorg voor je grootmoeder
en een intense liefde voor Evelien.

 

Ann-Sofie, bij jou is het zus gegaan, bij mij is het zo gegaan
En daarin hebben wij elkaar ontmoet
Evengoed liep het andersom, dan stond jij hier en lag ik daar.
Bang en ongelooflijk moedig ben je dan toch gegaan...
Ik houd mijn belofte en voel diep en diep respect.

Ann-Sofie, een vrouw als jij en ik.

 

Kate Cliquet, 17 juli 2007

 
 

Berg en Dalseweg 102 | 6522 BS Nijmegen | telefoon 024-3224788